تنظیمات POP MobileMe Mail و Mac.com چیست؟

تنظیمات iCloud چیست؟

MobileMe (قبلا Mac و iTools) مجموعه ای مبتنی بر اشتراک از سرویس های آنلاین و نرم افزاری ارائه شده توسط شرکت اپل بود. دامنه mac.com پیش از جولای 2008 راه اندازی خدمات وب اپل به عنوان MobileMe چندین سال پیش از آن آغاز شده بود. تمام سرویسها توسط iCloud منتقل شده و جایگزین شده اند و سرویس تا 30 ژوئن 2012 متوقف شده است و تا 31 ژوئیه 2012 به iCloud منتقل می شود.

تنظیمات POP MobileMe Mail Mac.com چیست؟

تنظیمات سرور MobileMe POP برای دسترسی به پیام های @ mac.com MobileMe Mail و پوشه ها در هر برنامه ایمیل، عبارت بودند از:

برای ارسال ایمیل از طریق ایمیل MobileMe Mail از هر برنامه ایمیل، به

دسترسی به MobileMe Mail IMAP یک جایگزین قابل انعطاف برای دسترسی POP بود.

تنظیمات iCloud