دروازه شبکه چیست؟

دروازه ها شبکه ها را متصل می کنند تا دستگاه های آنها بتوانند ارتباط برقرار کنند

دروازه شبکه به دو شبکه متصل می شود تا دستگاه ها در یک شبکه بتوانند با دستگاه های دیگر شبکه ارتباط برقرار کنند. یک دروازه می تواند به طور کامل در نرم افزار، سخت افزار و یا ترکیبی از هر دو اجرا شود. از آنجا که یک دروازه شبکه، بر اساس تعریف، در لبه شبکه ظاهر می شود، قابلیت های مربوطه مانند فایروال ها و سرورهای پروکسی تمایل دارند با آن ادغام شوند.

انواع دروازه ها برای خانه ها و شرکت های کوچک

هر کدام از نوع دروازه شبکه ای که در خانه یا کسب و کار کوچک شما استفاده می کنید، عملکرد یکسان است. این شبکه محلی (LAN) و تمام دستگاه های آن را به اینترنت و از آنجا به هر دستگاهی که میخواهید بروید متصل شود. انواع دروازه های شبکه در استفاده عبارتند از:

دروازه به عنوان پروتکل تبدیل

دروازه ها مبدل پروتکل هستند. اغلب دو شبکه که یک دروازه اتصال می کنند از پروتکل های پایه متفاوت استفاده می کنند. دروازه سازگاری بین دو پروتکل را تسهیل می کند. بسته به انواع پروتکل هایی که آنها پشتیبانی می کنند، دروازه های شبکه می توانند در هر سطح از مدل OSI عمل کنند .