روشن کردن ویژگی AIM ورود

01 از 05

دسترسی به تنظیمات ورود AIM

مورد استفاده با مجوز © 2009 AOL LLC. همه حقوق محفوظ است.

برای فعال کردن قابلیت ورود به سیستم AIM، روی «ویرایش» در بالای لیست دوستان AIM کلیک کنید و برای ادامه «تنظیمات» را انتخاب کنید. سپس بایگانی IM Archives را انتخاب کنید.

میانبر. F7 را فشار دهید، سپس برگه «بایگانی IM» را برای ادامه ورود به AIM انتخاب کنید.

02 از 05

فعال کردن قابلیت ورود AIM

مورد استفاده با مجوز © 2009 AOL LLC. همه حقوق محفوظ است.

بعد، با کلیک کردن روی جعبه رادیویی کنار «بایگانی IM ها»، قابلیت ورود به سیستم AIM را فعال کنید. کاربران AIM نیز گزینه ورود به سیستم مکالمات اتاق گفتگوی AIM خود را دارند.

03 از 05

صرفه جویی در فایل های AIM مجله بر روی کامپیوتر شما

مورد استفاده با مجوز © 2009 AOL LLC. همه حقوق محفوظ است.

بعد، جایی که می خواهید فایل های log خود AIM را ذخیره کنید. AIM به طور خودکار یک فایل برای هر کاربر AIM ایجاد می کند. اگر می خواهید این پرونده های AIM را در جای دیگری در رایانه خود ذخیره کنید، «مرور» (همانطور که در بالا ذکر شد) را انتخاب کنید و فایل مناسب را که در آن AIM logs ذخیره می شود را انتخاب کنید.

برای فعال کردن ورود AIM، «اعمال» را در پایین فشار دهید.

04 از 05

پیدا کردن ورود AIM شما

مورد استفاده با مجوز © 2009 AOL LLC. همه حقوق محفوظ است.

برای پیدا کردن فایل های log خود AIM، دکمه «نمایش آرشیوها» را در بخش "IM Archives" از تنظیمات AIM خود انتخاب کنید. فایل حاوی ورودی AIM شما بر روی دسکتاپ باز می شود، از طریق آن می توانید فایل های Log AIM از مکالمات قدیمی را بخوانید.

اگر هیچ پرونده ورودی AIM یافت نشد، ورود AIM فعال نیست. فعال کردن ورود AIM

05 از 05

نحوه پاک کردن، حذف فایلهای AIM

مورد استفاده با مجوز © 2009 AOL LLC. همه حقوق محفوظ است.

نیاز به حذف فایل های log خود AIM؟ در قسمت «بایگانی IM» پانل تنظیمات AIM، «پاک کردن تمام آرشیوها» را کلیک کنید تا فایلهای ورود AIM خود را حذف کنید.

توجه داشته باشید AIM Logging همچنان فعال خواهد بود، بنابراین هر مکالمه AIM در پرونده ورود AIM شما ثبت می شود.