فرمت های E-Reader: نمودار سازگاری فایل کتاب

با طیف گسترده ای از فرمت های فایل کتاب خارج وجود دارد، بدانید که دستگاه چه چیزی می تواند بدون هیچ زحمتی باشد. در اینجا لیستی از رایج ترین خوانندگان الکترونیکی از طریق سالها و آنچه که کتاب الکترونیکی و فرمت های فایل آنها با آنها سازگار است. توجه داشته باشید که این لیست عمدتا بر فرمت های کتاب تمرکز دارد و شامل اطلاعات موسیقی و ویدئو نمی شود. فراموش نکنید که مرکز eReader خود را نیز بررسی کنید تا ویژگی های بیشتری در خوانندگان کتاب الکترونیکی مانند خط آمادگی آمازون برای Kindle وجود داشته باشد.

روشن شدن روشن شدن 2 و 3 روشن شدن 4 روشن شدن 2016 خوانندگان سونی Hanlin V3 Hanlin V5 IREAC Iliads IREX 1000 خندید الکس رنگ زرد کوبو
ARG
AZW3 ی
AZW ی ی ی ی
BMP ی *** ی *** ی ی ی ی ی ی ی ی
CHM ی ی
DJVU ی ی
DNL
DOC ی *** ی *** ی ی
EPUB ی ی ی ی ی ی ی
FB2 ی ی
GIF ی *** ی *** ی ی ی ی ی ی
HTML ی *** ی *** ی ی ی ی ی ی
JPG ی *** ی *** ی ی ی ی ی ی ی ی
LBR
LIT ی ی
LRF ی
MOBI ی ی ی ی ی ی
OPF
PDB ی
PDF ی * 1 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی
PKG
PNG ی *** ی ی ی ی ی ی ی ی
PPT ی ی
PRC ی ی ی ی ی ی ی
PS
RTF ی ی
TIF ی ی ی ی ی
TR2
TR3
TXT ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی
ولف ی ی
XML

نکته: کلمات اختصاری در سمت چپ به پسوند فایل اشاره دارند. یک فایل با نام "War and Peace.txt" نشان می دهد که شما یک نسخه الکترونیکی از کتاب جنگ و صلح در قالب "TXT" یا "متن ساده" دارید. همچنین یک "Y" در یک جعبه بدان معنی است که یک دستگاه با فرمت فایل مربوطه سازگار است.

* فرمت LRF نیز گاهی به عنوان BBeB یا "Broad Band eBook" شناخته می شود.

* 1-در دسترس از طریق روشن شدن نرم افزار به روز رسانی 2.3.

** برای صاحبان سونی Reader: خوانندگان سونی به طور غیر مستقیم برخی از فایل ها را از طریق تبدیل پشتیبانی می کنند. فایل های ورد (یعنی DOC) به طور غیر مستقیم از طریق کتابخانه کتابخانه سونی پشتیبانی می شوند که اینگونه فایل ها را به RTF تبدیل می کند (کامپیوتر شما باید مایکروسافت ورد نصب شده).

*** برای صاحبان روشن شدن: نسخه های محافظت نشده از فایل های زیر را می توان به طریق آمازون از طریق ایمیل صحیح Kindle خود ("نام" @ free.kindle.com) برای تبدیل به فرمت Kindle ارسال کرد: مایکروسافت ورد (DOC)، PDF ، HTML، TXT، RTF، JPEG، GIF، PNG، BMP، PRC و MOBI.

به خاطر داشته باشید که برخی از فایل های سازگار با DRM یا محافظت از کپی اجرا نمی شوند.