قالب های ایمیل با یک کلیک از Yandex.Mail

در Yandex.Mail ، شما می توانید قالب پیام را تنظیم کرده و آن را به یک دکمه در پیام اختصاص دهید و لیست نوار ابزار را فهرست کنید. با استفاده از این دکمه Autoreply ، شما می توانید قالب را به عنوان یک پاسخ بلافاصله بدون سؤال یا تأیید مورد نیاز ارسال کنید.

توجه داشته باشید که تنها یک دکمه Autoreply وجود دارد و تنها یک قالب ایمیل می تواند به آن اختصاص داده شود؛ شاید خوب باشد، آن را به عنوان پاسخی که بیشترین استفاده را می کنید، خوب کنید.

پاسخ با یک قالب ایمیل آماده شده با 1 کلیک از Yandex.Mail

برای ارسال یک پاسخ نیمه اتوماتیک با یک کلیک با استفاده از ایمیل boilerplate از Yandex.Mail:

پاسخ با استفاده از قالب خودکار پاسخ بدون تایید بیشتر ارسال خواهد شد.

تنظیم & # 34؛ پاسخ خودکار & # 34؛ دکمه در Yandex.Mail

برای پیکربندی پیامی که دکمه پاسخ خودکار ارسال خواهد شد: