مثال استفاده از دستور "زمان"

یک مقدمه کوتاه

اگر می خواهید ببینید که چقدر CPU زمان فرمان "head -n 10000 bigfile.txt" طول می کشد، می توانید از:

زمان سر -n 10000 largefile.txt واقعی 0m4.866s کاربر 0m0.001s sys 0m0.021s CPU زمان

برای دسترسی به نسخه GNU فرمان زمان، ممکن است مجبور شوید کل مسیر را مشخص کنید، مانند / usr / bin / time . این نسخه قابلیت های بیشتری را فراهم می کند، مانند حافظه و آمار I / O. مثلا:

/ usr / bin / time -f "\ n٪ E زمان سپری شده،٪ کاربر U، \ n٪ S سیستم، \ n٪ M حافظه \ n٪ x وضعیت" head -n 10000 bigfile.txt 0: 07.96 سپری شده، 0.00 کاربر، 0.01 سیستم، 1 حافظه 0 وضعیت

برای گزینه های بیشتر و واحدهای اقدامات مختلف، صفحه شخصی زمان را ببینید .