نحوه تست و تنظیم سیستم صوتی کامپیوتر شما

تنظیم بلندگو کامپیوتر و کارت صدای خود را برای کار به طور کامل

سیستم صوتی PC کامل تر از آن است که صرفا خرید جدیدترین و بزرگترین سیستم صوتی 5.1 surround sound یا پیچیده ترین کارت صدا را داشته باشد.

شما همچنین باید این سیستم صوتی را حفظ کنید تا اطمینان حاصل کنید که بلندگوها به درستی تنظیم شده و تنظیم شده اند که حجم هر یک از بلندگو های ماهواره ای مناسب برای جایی که در آن قرار دارد، باس و سه برابر در یک خط و هماهنگ با یکدیگر هستند. و اینکه تنظیمات مناسب برای هر نوع رسانه ای که امیدوار هستید از آن لذت ببرید - از جمله موسیقی، فیلم، بازی های ویدئویی و یا هر چیز دیگری که انجام می دهید.

در زیر برخی نکات مفید و پیوندهایی به نرم افزار طراحی شده به طور خاص برای کمک به تست و کالیبراسیون سیستم رایانه شخصی خود را پیدا خواهید کرد - حتی اگر صدای فراگیر نداشته باشید:

اهداف کالیبراسیون صوتی کامپیوتر شما

نرم افزار ویژه برای تست و تنظیم صدا کامپیوتر شما: