نکات استفاده از دوربین در باران

راهنمایی برای اجتناب از مشکلات با دوربین مرطوب پیدا کنید

همانطور که با هر قطعه الکترونیک، آب دوست دوست دوربین دیجیتال شما نیست ... مگر آنکه به طور خاص برای استفاده زیر آب طراحی شده باشد.

با یک دوربین استاندارد در آب و هوای بارانی، مشکل اضافه شده است که آب می تواند به لنز شما برسد و عکس های شما را خراب کند.

با این حال، فقط به این دلیل که باران می آید، لزوما به این معنی نیست که شما باید جلسه عکس خود را لغو کنید.

راهنمایی های دوربین مرطوب