چگونه فیلمهای YouTube را ذخیره میکنید؟

YouTube.com هر دو از فرمت های ویدئویی جریان Adobe Flash و H.264 استفاده می کند. متأسفانه، این فرمت های یوتیوب، مانند تلویزیون پخش منظم، به طور خاص طراحی شده توسط بیننده ذخیره نمی شوند. برای ذخیره یک فیلم یوتیوب، شما باید از یک دستگاه یا سرویس تخصصی جداگانه استفاده کنید، دقیقا همانطور که ضبط ویدئویی برای ذخیره یک نمایش تلویزیونی استفاده می شود.

وب سایت های مختلف رایگان ارائه خدمات صرفه جویی در ویدئو خود را برای دانلود فیلم های یوتیوب برای شما. در حالی که بعضی از این سایت های ذخیره سازی ویدئو قابل اعتماد نیستند، دو سایت وجود دارد که به نظر می رسد قابل اعتماد هستند.

  1. Keepvid.com
  2. SaveTube.com

چگونه این سایت های ذخیره یوتیوب یوتیوب کار می کنند: