یک دیکشنری را به Mozilla Thunderbird Insert Spell Check اضافه کنید

اگر شما ایمیل های خود را در زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی و ایسلندی نوشتید، اما چک کردن املای موزیلا تاندربرد شما تنها با زبان انگلیسی شما اشتباه است، این تاسف است.

با توجه به اینکه چطور می توان چک کردن املا را به خصوص با زبان های غیر از زبان مادری خود مفید دانست، موزیلا تاندربرد باید بتواند زبان های جدید را یاد بگیرد. خوشبختانه، می تواند. همه این نیازهای فرهنگ لغت مناسب است.

یک دیکشنری را به Mozilla Thunderbird Insert Spell Check اضافه کنید

برای نصب یک زبان جدید برای تست املای موزیلا تاندربرد:

موزيلا تاندربرد را به موزيلا تاندربرد 2/3 اضافه کنيد

برای نصب دیکشنری چک کردن املاء جدید در موزیلا تاندربرد 2 و 3:

شما می توانید از فرهنگ لغت جدید با انتخاب آن از منوی کشویی Spell (با کلیک روی پیکان پایین) در هنگام ساخت یک پیام استفاده کنید.