بهینه سازی موتور جستجو چیست؟ جستجوگرها 101

اگر شما یک وبسایت دارید که می خواهید بازدید بیشتری از موتورهای جستجو و کاربران موتور جستجو دریافت کنید، از شما باید حداقل حداقل مبانی بهینه سازی موتورهای جستجو را بدانید.

بهینه سازی موتور جستجو چیست؟

در ابتدای سطوح، بهینه سازی موتور جستجو یا جستجوگر برای کوتاه کردن، سایت شما و صفحات شخصی سایت را قابل مشاهده و مرتبط با موتور جستجو و موتورهای جستجو می کند. شما می خواهید مردم برای بازدید از سایت خود، و آنها می خواهند سایت خود را پیدا کنید اگر چیزی است که نیاز به محتوای خاص خود را برآورده می کند. چندین اجزای اساسی برای بهینه سازی موتور جستجو وجود دارد که هرکسی که وبسایت داشته باشد باید حداقل برای شروع بداند.

اصول اولیه

بهینه سازی موتور جستجو بسیار ساده است. یک کمپین بهینه سازی موتور جستجو موفق خواهد شد:

SEO بسیار ساده است

قطعا بیشتر بهینه سازی موتور جستجو وجود دارد، و می تواند کاملا فنی، درست مثل هر موضوع دیگر. با این حال، بهینه سازی موتورهای جستجو در سطح پایینی آن بسیار ساده است. بهینه سازی جستجو در موتورهای جستجو، همانند هر موضوع دیگر، زمان زیادی را صرف می کند. در اینجا منابع بیشتری وجود دارد که می تواند به شما برای بهینه سازی موتورهای جستجو کمک کند: