معرفی سرورهای کاربردی در شبکه های کامپیوتری

مبتنی بر جاوا، مایکروسافت ویندوز و دیگر موارد

در شبکه کامپیوتری ، سرور برنامه کاربردی قابلیت های مشترک را به برنامه های کاربردی نرم افزار در شبکه های سرویس دهنده سرویس می دهد . انواع محبوب سرورهای کاربردی، برنامه های کاربردی نرم افزار به درستی خود، به سه دسته تقسیم می شوند:

ردههای صفحه سرورهای کاربردی

هدف

هدف یک سرور برنامه کاربردی، ارائه انتزاعی نرم افزار برای خدمات معمول است. بسیاری از سرورهای کاربردی درخواست های شبکه را از مرورگرهای وب پذیرفته و ارتباطات را با پایگاه های بزرگ مدیریت می کنند. معمولا در محیط کسب و کار یافت می شود، سرورهای برنامه اغلب در همان سخت افزار شبکه به عنوان سرور وب استفاده می شود . بعضی از سرورهای کاربردی نیز مانند کنترل بارگذاری (توزیع بار کاری) و شکست خورده (به طور خودکار اگر سیستم فعلی نتواند سیستم را تغییر دهد) به کار می رود.