منبع پیام را در ایمیل یا پیام ویندوز مشاهده کنید

به طور معمول، ما به متن ایمیل بیشتر از آنچه که در منبع آن هستیم علاقه مند هستیم. اما گاهی نگاهی به منبع می تواند جالب یا ضروری باشد.

به خصوص وقتی که چیزی درست کار نمی کند، منبع پیام اغلب می تواند منجر به سرنخ هایی در اشتباه شود و منبع نیز اغلب ISP های اسپمر را نشان می دهد. خوشبختانه، Windows Live Mail، Windows Mail و Outlook Express یک میانبر هوشمند ارائه می دهند که منبع پیام را به سرعت در اختیار شما قرار می دهد.

یک پیام را در ایمیل ویندوز Live Mail، Windows Mail یا Outlook Express مشاهده کنید

برای مشاهده منبع کامل یک پیام در Windows Live Mail، Windows Mail یا Outlook Express:

منبع پیام را بدون مشاهده پیام خود مشاهده کنید

برای دیدن منبع پیامی که نمی خواهید در Windows Live Mail، Windows Mail یا Outlook Express باز کنید: