نحوه ایجاد پوشه ها در ایمیل ویندوز ایکس پی یا اکسپرس

صندوق ورودی ویندوز مایکروسافت ، تعداد زیادی ایمیل - پیام های مختلف را جذب می کند. این هرج و مرج واقعی است.

خوشبختانه می توانم انواع پوشه ها را در Windows Live Mail ، Windows Mail و Outlook Express نیز ایجاد کنم - پوشه هایی برای مرتب سازی و سازماندهی پیام ها در.

ایجاد پوشه ها برای سازماندهی ایمیل ها در ایمیل های Windows Live، Windows Mail یا Outlook Express

برای ایجاد یک پوشه در Windows Live Mail ، Windows Mail یا Outlook Express :

لیست پوشه ها را مرتب کنید

اگر شما بیش از چندین پوشه در Windows Live Mail، Windows Mail یا Outlook Express دارید، می توانید آنها را با اولویت بندی مرتب کنید .

Windows Live Mail، Windows Mail یا Outlook Express فایل به صورت خودکار با فیلترها

البته، شما مجبور نیستید همه ایمیل های دریافتی را به صورت دستی به پوشه مناسب منتقل کنید. در Windows Live Mail، Windows Mail یا Outlook Express تنظیمات فیلتر برای این کار آسان است.