نحوه تغییر نام فرستنده ایمیل در مایکروسافت چشم انداز

هنگام ارسال ایمیل در Outlook ، گیرنده نام شما را در فیلد From: می بیند. شما کنترل کامل بر این نام دارید - شما می توانید آن را به هر چیزی که دوست دارید بدون تأثیر بر روند تحویل در همه تغییر دهید. در اینجا این است که چگونه:

  1. انتخاب فایل > تنظیمات حساب > تنظیمات حساب را انتخاب کنید .
  2. حساب ایمیل که می خواهید از لیست نمایش داده شود را انتخاب کنید. روی تغییر کلیک کنید.
  3. نام خود را در قسمت تنظیمات جستجو کنید و نامی را که می خواهید در From: خط ایمیل های شما
  4. روی بعدی کلیک کنید.
  5. روی OK کلیک کنید