نحوه تنظیم آفیس آفلاین در Outlook

مایکروسافت چشم انداز دارای ویژگی پاسخ خودکار شما می توانید برای ترک یک پیام برای همکاران یا دیگران خود را در هنگام ترک در تعطیلات استفاده کنید. این ویژگی تنها با یک حساب Exchange قابل استفاده است که بسیاری از سازمانها، شرکت ها و مدارس از آن استفاده می کنند. کاربران خانگی معمولا یک حساب Exchange ندارند، و برخی از حساب های POP و IMAP قابلیت پاسخ خودکار Outlook را پشتیبانی نمی کنند.

این فرآیند با حسابهای Exchange در Microsoft Office Outlook 2016، 2013 و 2010 کار می کند.

نحوه استفاده از قابلیت پاسخ خودکار (خارج از دفتر)

NoDerog / Getty Images

پاسخ های خودکار خود را تنظیم کنید و زمان شروع و توقف را در Outlook تنظیم کنید. در اینجا این است که چگونه:

  1. باز کردن چشم انداز و روی برگه فایل کلیک کنید.
  2. تب اطلاعات در منو که در قسمت سمت چپ صفحه نمایش داده می شود را انتخاب کنید.
  3. بر روی دکمه پاسخ خودکار (خارج از دفتر) در صفحه اصلی کلیک کنید. (اگر این گزینه را مشاهده نکنید، احتمالا حساب Exchange ندارید.)
  4. در جعبه محاوره ای که باز می شود، در جعبه بعدی کنار ارسال پاسخ های خودکار کلیک کنید.
  5. کادر ارسال فقط در این محدوده زمانی را کلیک کنید و یک زمان شروع و زمان پایان را وارد کنید.
  6. شما می توانید دو پیام خارج از دفتر را ترک کنید - یکی برای همکارانتان و دیگری برای هر کس دیگری. برای ورود به یک پیام برای ارسال به همکاران خود، بر روی زبانه Inside my organization کلیک کنید. روی زبانه سازمان خارج از من کلیک کنید تا پیامی برای ارسال هر فرد دیگری وارد کنید.
  7. برای ذخیره اطلاعات، روی OK کلیک کنید.

پاسخ های خارج از دفتر به طور خودکار در زمان شروع شما وارد و اجرا می شود تا زمان پایان. هر بار که یک ایمیل دریافتی در این دوره وارد می شود، فرستنده خود را از پاسخ دفتر ارسال می کند. اگر میخواهید پاسخهای اتوماتیک را در هر زمان در طول دوره برنامه ریزی شده متوقف کنید، به « پاسخهای خودکار (خارج از دفتر)» بروید و «پاسخ خودکار را ارسال نکنید» .

چگونه می توان گفت که شما یک حساب Exchange دارید

اگر مطمئن نیستید که آیا از Outlook با یک حساب Exchange استفاده می کنید، در نوار وضعیت نگاه کنید. اگر از یک حساب Exchange استفاده می کنید، در نوار وضعیت "اتصال به مایکروسافت" را ببینید.