نحوه دسترسی به Outlook.com در اسپارو برای مک

Outlook.com به شما اجازه می دهد تا با استفاده از ایمیل خود در وب، اما یک مرورگر و تقریبا هر کجا که هستید باشید. Sparrow for Mac روی میز شما ایمیل می کند (البته، البته). چطور در مورد صحبت با آنها صحبت کنید؟

شما می توانید Sparrow را برای دانلود پیام از Outlook.com تنظیم کنید. این مکالمه کامل نیست که پوشه ها و اقدامات را همگام سازی کند، اما حداقل پیام های دریافتی را دریافت می کنید و ایمیل های خود را نیز با استفاده از Outlook.com ارسال کنید.

دسترسی به Outlook.com در Sparrow for Mac

برای راه اندازی یک حساب Outlook.com در Sparrow (برای دانلود ایمیل و ارسال از آدرس Outlook.com خود، اما همزمان سازی پوشه ها با Outlook.com در وب):