نحوه ذخیره یک متن چت در AIM Mail یا AOL Mail

ایمیل ها به طور مکرر پایدار هستند، و جلسات پیام رسانی فوری با گذشت زمان فوق العاده است. ایمیل ها بسیار قابل اعتماد هستند و جلسات پیام رسانی فوری به زودی زودگذر می شوند.

خوشبختانه، ایمیل ها به سرعت محافظت می شوند چت در AIM Mail و AOL Mail به سرعت ذخیره شد.

البته می توانید این رونوشت چت را به هر پوشه منتقل کنید، آنها را به جلو یا ایمیل ارسال کنید.

یک پیام چت را در AIM Mail یا AOL Mail ذخیره کنید

برای ذخیره یک متن مکالمه پیام فوری در هر پوشه AIM Mail یا AOL Mail:

AIM Mail و AOL Mail مکالمه را در حالت فعلی خود ذخیره می کند همانطور که در پنجره گپ (از جمله پیام های معاملات) ظاهر می شود. اگر گفتگو را ادامه دهید، پیام های جدید به طور خودکار به متن موجود اضافه نخواهند شد. البته می توانید دوباره ذخیره کنید.