چگونه برای ذخیره یاهو مسنجر وب سایت چت تاریخچه

01 از 05

دسترسی به تنظیمات تاریخچه ی گفتگوی وب یاهو مسنجر

مجاز از یاهو Inc. © 2010 Yahoo! شرکت

آیا می دانستید یاهو مسنجر برای ویژگی های وب ویژگی های ویژگی های چت برای ورود و ذخیره مکالمات چت خود را؟ فعال کردن این ویژگی نسیم است و فقط چند ثانیه طول می کشد!

چگونگی فعال کردن تاریخچه چت یاهو

برای شروع، روی دکمه "تاریخچه پیام" کلیک کنید، در گوشه بالا سمت راست وب محیط یاهو مسنجر قرار دارد.

02 از 05

گزینه های تاریخچه چت را انتخاب کنید

مجاز از یاهو Inc. © 2010 Yahoo! شرکت

بعد، دکمه گزینه های تاریخچه چت وب یاهو مسنجر را انتخاب کنید، همانطور که در گوشه بالا سمت راست پنجره پنجره چت قرار دارد.

03 از 05

گزینه های تاریخچه ی یاهو مسنجر یاهو را انتخاب کنید

مجاز از یاهو Inc. © 2010 Yahoo! شرکت

بعد، گزینه های تاریخچه ی چت وب یاهو مسنجر را انتخاب کنید. از این پانل، کاربران می توانند به:

برای فعال کردن این گزینه ها کادر انتخاب کنار هر ترجیح دلخواه را انتخاب کنید و برای تکمیل تنظیمات تاریخچه چت خود روی دکمه "انجام شد" کلیک کنید.

04 از 05

چگونگی دسترسی به یاهو مسنجر شخصی یاهو مسنجر

مجاز از یاهو Inc. © 2010 Yahoo! شرکت

برای خواندن یک سابقه چت شخصی از یاهو مسنجر برای وب ، یک مخاطب را انتخاب کنید و روی دکمه فلش کلیک کنید. "نمایش پیام تاریخچه" را انتخاب کنید تا بلافاصله تاریخچه ی چت وب یاهو مسنجر خود را برای آن تماس انتخاب شده مشاهده کنید.

05 از 05

نمایش تمام گفتگوهای تاریخچه ورود به یاهو مسنجر وب

مجاز از یاهو Inc. © 2010 Yahoo! شرکت

برای پیدا کردن یاهو مسنجر یاهو مسنجر ، به طور کامل، بر روی دکمه "پیام پیام" کلیک کنید، در گوشه بالا سمت راست یاهو مسنجر وب قرار دارد.

سیاهههای مربوط به تاریخچه چت برای همه گفتگوهای یاهو مسنجر وب نمایش داده می شود. برای مشاهده یک تاریخچه چت، روی یک رکورد کلیک کنید.