نکاتی برای تیراندازی عکسهای بازتاب آب

هنگامی که سوئیچ از دوربین های نقطه و شلیک به DSLR ها یا دوربین های لنز قابل تعویض بدون آینه (ILCs)، یکی از جنبه های پیشرفته تر این است که چگونه تنظیمات دستی بیشتر که در دسترس هستند، توانایی شلیک عکس های چشمگیر را می دهد با یک دوربین مبتدی سطح دشوار است.

یکی از این نوع عکسها جایی است که انعکاس آب یک تصویر آینه ایجاد می کند. چند تنظیمات مختلف دوربین و شرایط مناسب نور را برای ایجاد یک نگاه مطلوب با حجم زیادی از آب می گیرد.

این پیشنهادات را امتحان کنید تا چگونگی استفاده از ویژگی های مختلف دوربین های پیشرفته را برای عکسبرداری از تصاویر با تصاویر آب آشفته کنید.

نکات مفید برای عکسبرداری از آب