پرسش و پاسخ درباره دیجیتال خارجی

DAC چیست و برای چه استفاده می شود؟

یک DAC یا مبدل دیجیتال به آنالوگ، سیگنال های دیجیتال را به سیگنال های آنالوگ تبدیل می کند. DAC ها به دستگاه های پخش سی دی و دی وی دی و سایر دستگاه های صوتی ساخته شده اند. DAC یکی از مهمترین مشاغل برای کیفیت صدا است: یک سیگنال آنالوگ از پالس های دیجیتالی ذخیره شده روی دیسک ایجاد می کند و دقت آن کیفیت صدا موسیقی را که می شنویم تعیین می کند.

DAC خارجی چیست و برای چه چیزی استفاده می شود؟

یک DAC خارجی یک جزء جداگانه است که در یک بازیکن ساخته نشده است که کاربردهای فراوانی دارد برای audiophiles، gamers و کاربران کامپیوتر. رایج ترین استفاده از یک DAC خارجی، ارتقاء DAC ها در یک CD یا DVD پخش کننده موجود است. تکنولوژی دیجیتال دائما در حال تغییر است و حتی یک پخشکننده CD یا DVD پنج ساله دارای DAC هایی است که از آن زمان بهبود یافته است. افزودن یک DAC خارجی، بازیکن را بدون تغییر آن، افزایش عمر مفید خود را. دیگر موارد استفاده از DAC خارجی عبارتند از ارتقاء صدای موسیقی ذخیره شده بر روی کامپیوتر یا رایانه مکینتاش و یا افزایش کیفیت صدا بازی های ویدئویی. به طور خلاصه، این یک روش موثر برای ارتقا کیفیت صدا بسیاری از منابع صوتی بدون جایگزینی آنها است.

مزایای یک DAC خارجی چیست؟

مزیت اصلی یک DAC خارجی خوب کیفیت صدا است. کیفیت صوتی تبدیل یک سیگنال دیجیتال به آنالوگ به میزان بیت، فرکانس نمونه برداری، فیلترهای دیجیتال و سایر فرآیندهای الکترونیکی بسیار وابسته است. DAC تخصصی برای بهترین عملکرد صوتی طراحی شده است. DAC ها نیز سال به سال بهبود یافته و DAC های قدیمی تر، مانند آنچه که در CD ها و DVD های قدیمی تر یافت می شود، و همچنین مدل های جدیدتر را اجرا نمی کنند. صوتی کامپیوتر همچنین از یک DAC خارجی بهره مند است، زیرا DAC های ساخته شده در رایانه ها به طور کلی بهترین کیفیت نیستند.

ویژگی هایی که در DAC های خارجی جستجو می شود