چه کسی می تواند پست های توییتر من را ببیند و بخواند؟

سوال:

چه کسی می تواند پست های توییتر من را ببیند و بخواند؟

پاسخ:

به طور پیش فرض، حساب های توییتر برای عموم تنظیم شده اند. این به این معنی است که پست های توییتر برای هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد قابل مشاهده است. مردم می توانند آنها را در جدول زمان بندی عمومی توییتر پیدا کنند (با انتخاب برگه «هر کس» از صفحه اصلی توییتر)، با بازدید از نمایه نمایه خود و یا از طریق جستجوی کلمات کلیدی موتور جستجو. همچنین میتوانید حساب توییتر خود را برای محافظت از نمایه خود پیکربندی کنید. انجام این کار مستلزم آن است که همه پیروان جدید را تأیید کنید، به روزرسانی ها فقط برای کسانی که پیروان را می بینند، و پست های شما در جستجوهای وب گنجانده نشده است.