چگونه برای تغییر سیری به صدای مرد

صدای سیری تقریبا مترادف با آی پد و آی فون است، اما این تنها صدا نیست که سیری قادر به تولید است. در واقع، شما می توانید سیری را به یک مرد تبدیل کنید اگر ترجیح می دهید یک مرد مردانه تر باشد. اپل توانایی سیری برای استفاده از صدای مرد را با به روز رسانی iOS 7 اضافه کرد .

بخش سرگرمی این است که اکثر مردم بدون شک با استفاده از صدای پیش فرض ادامه خواهند یافت و بسیاری حتی نمیدانند گزینه ای برای تغییر جنسیت صدا وجود دارد. بنابراین شما می توانید دوستان خود را با یک iPad بسیار مردانه تعجب کنید.

در اینجا نحوه تغییر سیری به صدای مردی است: