کنترل های Minecraft PC

تسلط بر جنبش و بیشتر

رانندگی به مینکرافت آسان نیست زمانی که هیچ راهنمای آموزشی یا آموزش برای کمک به شروع به کار شما وجود ندارد. شما ممکن است دچار مشکل شوید که چکار کنید - چطور پرش کنید، پیاده روی دزدکی حرکت کردن، رها کردن موارد و غیره

در زیر نقص کنترل و کنترل روی صفحه کلید ماکرو بر روی پلت فرم کامپیوتر است .

کنترل حرکت

کنترل های ابتدایی آسان است، زیرا آنها یک استاندارد "حرکت به جلو، عقب، طرف به سمت" را ایجاد می کنند.

در کنار این کنترلها دو نفر دیگر هستند که با دست چپ نیز ساده هستند:

کنترل های عمل

کنترل های رابط

نکته: این کلید "F" کلید های عملکردی است که در بالای صفحه کلید قرار دارند. آنها کلید ترکیبی نیستند که شامل فشار دادن کلید F به علاوه عدد است.