CD Ripping: آیا حق پخش سی دی های خود را دارید؟

طبق قانون کپی رایت ایالات متحده، اگر یک سی دی اصلی که شما به فایل های دیجیتال تبدیل می کنید (Rip) ، آن را به عنوان «استفاده عادلانه» مورد استفاده قرار دهید. تا زمانی که از استفاده شخصی خود برای استفاده شخصی خود استفاده نکنید و مواد دارای حق تکثیر را به دیگران توزیع نکنید، شما قانون را نقض نخواهید کرد.

با توجه به وب سایت RIAA، قابل قبول است که یک کپی از یک CD اصلی به عنوان فایل های موسیقی دیجیتال یا یک کپی واحد برای استفاده شخصی خود بکشید، اما نه برای اشتراک گذاری با دیگران. نکته اصلی این است که هرگز موسیقی را از سی دی های اصلی خود که به صورت قانونی توزیع شده است پخش نکنید.