Grand Theft Auto Cheat Codes

کد تقلب و کد برای نسخه اصلی PC Grand Theft Auto

لیست زیر تمام کدهای تقلب موجود برای اصلی بازی Grand Theft Auto را در کامپیوتر نشان می دهد. برای استفاده از کدها، به سادگی یک کد تقلب را به عنوان نام شخصیت وارد کنید.

ضریب نقطه 10x
کد تقلب: قلب طلا

ضریب نقطه 10x
کد تقلب: دستگاه نفرت

9،999،999 امتیاز
کد تقلب: itcouldbeyou

99 زندگی می کند
کد تقلب: satanlives

همه مراحل
کد تقلب: nineinow

همه سطوح و شهرهای
کد تقلب: فوق العاده خوب

تمام مراحل
کد تقلب: hisgallus

غیرفعال کردن لعنتهای عظیم
کد تقلب: iamnotgarypenn

لعنت عظیم را فعال کنید
کد تقلب: iamgarypenn

دریافت 99 مهمات برای همه اسلحه
کد تقلب: buckfast، سپس دکمه *

هیچ پلیس نیست
کد تقلب: iamthelaw

هیچ پلیس وجود ندارد
کد تقلب: stevesmates

شروع با تمام سلاح ها و قدرت های یو پی اس
کد تقلب: suckmyrocket

زندگی نامحدود
کد تقلب: itstantrum

زندگی نامحدود
کد تقلب: 6031769

نیاز به نسخه های دیگر نسخه Grand Theft Auto؟

اتمام فهرست تقلب بازی Grand Theft Auto ما و کد تقلب ما کد برای کد تقلب در تمام بازی های ویدئویی مورد علاقه خود را.