ایجاد برنامه ایمیل پیش فرض ویندوز لایو Hotmail

شما از ویندوز لایو هات میل به عنوان حساب اصلی ایمیل خود استفاده می کنید، اما ویندوز نمی کند؟ هنگامی که روی پیوند mailto در مرورگر خود کلیک میکنید، به جای رفتن مستقیم به ویندوز لایو هاتمیل، یک برنامه ایمیل غیر ضروری را شروع می کند؟

خوشبختانه این می تواند با تنظیم ویندوز Live Mail به عنوان برنامه ایمیل پیش فرض شما تغییر کند.

Windows Live Hotmail پیش فرض برنامه ایمیل ویندوز ویستا را بسازید

برای راه اندازی ویندوز لایو Hotmail به عنوان پیش فرض برنامه ایمیل ویندوز ویستا:

توجه داشته باشید که Windows Live Hotmail در اینترنت اکسپلورر بدون در نظر گرفتن مرورگر پیش فرض خود باز می شود.

برنامه ایمیل پیش فرض ویندوز لایو Hotmail را بسازید

برای اینکه مرورگر شما و سایر برنامه های ویندوز از Windows Live Hotmail یا Hotmail به عنوان برنامه ایمیل پیش فرض استفاده کنید: