درون چاپگر Pixma خود را تمیز کنید

01 از 05

یک قسمت از کاغذ را در نیمه بسته کنید

هنگامی که داخل چاپگر Pixma خود کثیف می شود، می تواند کاغذ را لکه دار کند. در اینجا یک راه آسان برای دریافت داخل چاپگر Pixma از تمیز کردن است. ابتدا یک قطعه کاغذ خالی را به صورت نیمه خالی بگذارید و سپس دوباره آن را باز کنید.

02 از 05

کاغذ ضخیم را درون فیدر بارگذاری کنید

کاغذ را به ورقه ورقه ورقه کاغذ بارگذاری کنید.

03 از 05

دکمه کپی را فشار دهید

دکمه کپی را فشار دهید.

04 از 05

به منوی تعمیر و نگهداری بروید

منو را چند بار فشار دهید تا صفحه نمایش نشان داده شود. 4. تعمیر و نگهداری.

05 از 05

پایین تمیز کردن را انتخاب کنید

کلیدهای جهت دار را تا پایین تمیز کردن انتخاب کنید. برای تغذیه کاغذ به دستگاه، OK را فشار دهید. اگر آن کثیف می شود، یک بار دیگر این روند را تکرار کنید.