فهرست موسیقی صوتی "Tony Haw's Project 8"

هر آهنگ از تونی هاوک "پروژه 8" بازی

سری Tony Hawk همواره برای داشتن یک موسیقی متن فیلم قاتل شناخته شده است و پروژه 8 استثنا نیست.

با توجه به برخی از علاقه مندان به عنوان آخرین بازی خوب تونی هاوک، آن را معرفی کنترل های جدید، جهان باز، گرافیک عالی، و بیشتر در حالی که حفظ هسته "Tony Hawk" نگرش.

پروژه 8 در سال 2006 منتشر شد - یک عصر به وسیله استانداردهای بازی، اما موسیقی متن آن را آسان می سازد تا سرگرم کننده از بازی اصلی را تحسین.

& # 34؛ تونی هوک پروژه 8 & # 34؛ موسیقی متن

شما می توانید پروژه 8 Tony Hawk را در Amazon.com بخرید.