لیست بازی های PSP که از PlaySharing پشتیبانی می کنند

عنوان PSP که اجازه پخش چند نفره از طریق Gamesharing را می دهد

بازی های پلی استیشن قابل حمل (PSP) زیر پشتیبانی از حالت بازی ، ویژگی PSP است که اجازه می دهد بازیکن را از طریق ارتباط ad hoc بی سیم به منظور بازی برخی از بازی های چند نفره. همه آنها اجازه می دهند چند نفره با حداقل یک بازیکن دانلود (به جز کسانی که با "نسخه ی نمایشی" مشخص شده اند، که فقط پخش یك بازی یك بازی را پخش می كنند).

این لیست شامل بازی های PSP از هر سه منطقه عمده (آمریکای شمالی، ژاپن و اروپا) است.