یو جی آه! GX دوئل آکادمی بازی برای پیشبرد بازی پسر

تن از تقلب رمز عبور برای یو-گای-آه! Gx دوئل آکادمی در Gameboy Advance

اتمام کد تقلب برای یو-جی-او! GX Duel Academy، بازی ویدیویی برای پخش کننده بازی Gameboy Advance. کلمات عبور کارت زیر را می توان در شنبه ها استفاده کرد. به فروشگاه کارت بروید و دستگاه رمز را انتخاب کنید، سپس یکی از کدهای زیر را وارد کنید تا تقلب را فعال کنید:

کدهای تقلب

XY-Dragon Cannon
تقلب رمز عبور: 02111707

یزدی مخزن اژدها
تقلب رمز عبور: 25119460

X-Head Cannon
تقلب رمز عبور: 62651957

مخزن Z-Metal
تقلب رمز عبور: 64500000

Y-Dragon Head
تقلب رمز عبور: 65622692

توپ تانک XZ
تقلب رمز عبور: 99724761

اقیانوس افسانه ای
تقلب رمز عبور: 00295517

شمشیر Alligator's
تقلب رمز عبور: 64428736

اژدها شمشیر Alligator
تقلب رمز عبور: 03366982

آلفا جنگجو مگنت
تقلب رمز عبور: 99785935

آمازون دریای
تقلب رمز عبور: 17968114

مهار کننده نور
تقلب رمز عبور: 61528025

سرباز سیاه سیاه - فرستنده آغاز
تقلب رمز عبور: 72989439

آبی چشم اژدها نهایی
تقلب رمز عبور: 23995346

آبی چشم اژدها سفید
تقلب رمز عبور: 89631139

تماس از خالی از سکنه
تقلب رمز عبور: 92077563

کارت بازگشت امن
تقلب رمز عبور: 57953380

بمب گورستان
تقلب رمز عبور: 51394546

زنجیر زنجیر
تقلب رمز عبور: 48276469

هرج و مرج امپراتور اژدها - فرستنده انتهای
تقلب رمز عبور: 82301904

هرج و مرج جادوگر
تقلب رمز عبور: 09596126

اژدها سایبری
تقلب رمز عبور: 70095154

سایبر اژدها پایان
تقلب رمز عبور: 01546123

سایبر دوقلو اژدها
تقلب رمز عبور: 74157028

جادوگر تاریک
تقلب رمز عبور: 46986414

هیئت مدیره سرنوشت
تقلب رمز عبور: 94212438

گردباد گرد و غبار
تقلب رمز عبور: 60082869

قهرمان Elemental Avian
تقلب رمز عبور: 21844576

قهرمان Elemental Bubbleman
تقلب رمز عبور: 79979666

Elemental Hero Burstinatrix
تقلب رمز عبور: 58932615

Elemental Hero Clayman
تقلب کردن رمز عبور: 84327329

قهرمان Elemental Flame Wing Man
تقلب رمز عبور: 35809262

Elemental Hero Sparkman
تقلب رمز عبور: 20721928

عنصر قهرمان تندر غول پیکر
تقلب رمز عبور: 61204971

Exodia The Forbidden One
تقلب رمز عبور: 33396948

مسابقه نهایی از دیرباز
تقلب رمز عبور: 60369732

گارفریده شوالیه آهنین
تقلب رمز عبور: 00423705

Gearfried Swordmaster
تقلب رمز عبور: 57046845

مهاجم تاریکی
تقلب رمز عبور: 56647086

جینزو
تقلب رمز عبور: 77585513

قیصر قیصر
تقلب رمز: 52824910

کریبوف
تقلب رمز عبور: 40640057

چپ دست یکی از ممنوعه
تقلب رمز عبور: 07902349

پای چپ ممنوعه
تقلب رمز عبور: 44519536

سیلندر سحر
تقلب رمز عبور: 62279055

عقرب هزار ساله
تقلب رمز عبور: 82482194

نیروی آینه
تقلب رمز عبور: 44095762

بسپارش
تقلب کردن رمز عبور: 24094653

خشمگین شعله شعله
تقلب رمز: 90810762

محدودیت را آزاد کنید
تقلب رمز عبور: 75417459

Reshef تاریکی بودن
تقلب رمز عبور: 62420419

بازوی راست یکی از ممنوعه
تقلب رمز عبور: 70903634

پای راست یکی از ممنوعه
تقلب رمز عبور: 08124921

چرت زدن
تقلب رمز عبور: 73915051

جادوگر تاریکی ماهر
تقلب رمز عبور: 73752131

آسمان خراش
تقلب رمز عبور: 63035430

نفوذ روح
تقلب رمز عبور: 68073522

انتشار روح
تقلب رمز عبور: 05758500

پیام روحانی "A"
تقلب رمز عبور: 94772232

پیام روحانی "من"
تقلب رمز عبور: 31893528

پیام روحانی "L"
تقلب رمز عبور: 30170981

پیام روحانی "N"
تقلب رمز عبور: 67287533

جمجمه فراخوانده شده
تقلب رمز عبور: 70781052

شمشیر روشن شدن نور
تقلب رمز عبور: 72302403

خالق
تقلب رمز عبور: 61505339

بال های متعالی
تقلب رمز عبور: 25573054

موج حرکت حرکت
تقلب رمز عبور: 38992735

کریبوف بالدار
تقلب رمز عبور: 57116033

Winged Kuriboh LV10
تقلب رمز عبور: 98585345

XYZ اژدها کانن
تقلب رمز عبور: 91998119

می خواهی بیشتر یو گای آه !؟

بازی Yu-Gi-Oh Duelist از گل سرخ برای PS2 و Yu-Gi-Oh Tag Force 2 Game Guide را بررسی کنید .