مزایای ورق های سبک کابین

حقایق را با این دوره کوتاه CSS دریافت کنید

صفحات سبک آبشار دارای مزایای زیادی هستند. آنها به شما اجازه می دهند از همان صفحه سبک در کل وب سایت خود استفاده کنید. دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

  1. ارتباط با عنصر LINK
  2. وارد کردن با دستورimport