معنی "SFSG" چیست؟

"SFSG" به معنی "خیلی خوب، خیلی خوب" این اصطلاح اینترنتی است که می گوید: "چیزها تا کنون با موفقیت پیشرفت کرده اند، اما هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. این بیان یک زندگی غیر اینترنتی است که برای 4 نامه برای چت آنلاین در نظر گرفته شده است.

یک نمونه از SFSG & # 34؛ استفاده:

مثال دیگری از & # 34؛ SFSG & # 34؛ استفاده:

عبارت "SFSG"، مانند بسیاری از کنجکاوی های فرهنگی اینترنت، بخشی از ارتباطات مدرن انگلیسی است.