نحوه استفاده از قالب بندی متن متن غنی در AIM Mail یا AOL Mail

با استفاده از AIM Mail و AOL Mail در اینترنت اکسپلورر، میتوانید از برخی از قالببندیهای HTML برای متن در ایمیلهایی که نوشتهاید استفاده کنید. برای مثال، می توانید نوشته ها را به صورت جسور، کج، یا کشیده کنید، یا فونت و اندازه فونت های مختلف را انتخاب کنید. رنگ هر دو متن و پس زمینه نیز می تواند تغییر کند، و شما می توانید لیست های گلوله به راحتی ایجاد کنید.

با استفاده از قالب بندی متن Rich HTML در AIM Mail یا AOL Mail

برای استفاده از فرمت متن غنی HTML در AIM Mail یا AOL Mail:

برای سرویس گیرندگان ایمیل و خدماتی که نمیتوانند پیام های فرمت شده HTML را نمایش دهند، AIM Mail به طور خودکار یک نسخه متنی ساده از پیام های غنی که ارسال می کنید، تولید می کند.