چگونگی ایجاد تعداد دفعات مشاهده شده در Gmail در Tabs بیشتر قابل مشاهده است

توجه داشته باشید که Gmail در حال حاضر به طور پیش فرض دارای تعداد خوانده نشده قابل مشاهده است .

من می خواستم برای مدتی Gmail را از کار و سرگرم کننده بیرون بیاورم؛ اما نه ... کاملا. "Gmail - من ..." حتی برچسب من را مشاهده نمی کنم، به غیر از تعداد پیام های خوانده نشده.

خوشبختانه، تنظیمات جیمیل کمی کمینه شده است، تعداد برچسب ها و تعداد خوانده نشده را در جلوی نوار عنوان مرورگر قرار می دهد، بنابراین آنها در همه موارد قابل مشاهده هستند، اما کوتاه ترین زبانه های پس زمینه و پنجره های به حداقل رسانده شده است.

تعداد Gmail خوانده نشده را بیشتر در زبانهها ایجاد کنید

برای حرکت شمارش خوانده نشده به جلو در صفحه عنوان Gmail و آن را در زبانه های پس زمینه و یا سقوط و به حداقل رساندن ویندوز قابل مشاهده است: