چگونه به هر برچسب یا سریع در Gmail بروید

فوق العاده است که چگونه جیمیل ما را به عنوان یک صندوق ورودی ( g + i ) و طراحی ( g + d ) با دو شیپور خاموشی سریع بر روی یک کلید می برد . اما، افسوس، ما برچسب ها نیز داریم و ترفند کلیدی g + کار نمی کند.

خوشبختانه جیمیل دارای آستین دیگری است. با استفاده از یک کلید ترکیبی دستی، به شما اجازه می دهد تا فقط یک حرف اول را تایپ کنید و سریع به آن حرکت کنید.

به هر برچسب یا سریع در Gmail بروید

برای باز کردن هر گونه برچسب یا مشاهده سریع در Gmail: