آیا می توانم نام کاربری Twitter را تغییر دهم؟

وقتی یک حساب توییتر ایجاد میکنید، باید نام واقعی و نام کاربری خود را ارائه دهید. نام کاربری شما همان چیزی است که در نمایه تویتر پروفایل شما (به عنوان مثال، http://www.twitter.com/susangunelius) و در بالای صفحه پروفایل توییتر خود در کنار عکس یا تصویر آپلود شده انتخاب شده ظاهر می شود. نام کاربری شما نیز در replies استفاده می شود. با این گفتن، مهم است که نام کاربری را که با آن خوشحال می شوید را انتخاب کنید زیرا این نام تجاری شما توییتر خواهد شد.

اگر شما نیاز به تغییر نام کاربری توییتر خود دارید، می توانید از طریق تنظیمات صفحه حساب توییتر خود وارد شوید و یک نام کاربری جدید را در جعبه ی نام کاربری وارد کنید. به یاد داشته باشید، یک نام کاربری توییتر تنها 15 کاراکتر طول دارد و نمیتواند شامل فضاهای باشد.