استفاده و سوء استفاده از کلمه پهن باند در شبکه

سرعت های واجد شرایط پهن باند بر اساس کشور متفاوت است

اصطلاح "باند پهن" به لحاظ فنی به هر نوع تکنیک انتقال سیگنال اشاره دارد - یا سیمی یا بی سیم - که دو یا چند نوع داده در کانال های جداگانه حمل می کند. با استفاده از محبوب، به هر اتصال به اینترنت با سرعت بالا اشاره دارد.

تعاریف پهنای باند

همانطور که اتصالات شبکه قدیمی از راه دور به اینترنت شروع به جایگزینی با جایگزین های جدیدتر و سریع تر می کردند، تمام تکنولوژی های جدیدتر به طور معمول به عنوان "اینترنت پهن باند" به بازار عرضه می شد. گروه های دولتی و صنعتی تلاش کرده اند تعاریف رسمی را برای آنچه که خدمات پهنای باند را از پهنای باند غیر متمایز می کند تعیین کند، که اساسا بر اساس میزان حداکثر میزان داده که آنها پشتیبانی می کنند، تعیین می کند. این تعاریف در طول زمان و همچنین در کشور متفاوت است. مثلا:

انواع فن آوری های شبکه پهن باند

از جمله تکنولوژی های دسترسی به اینترنت که به طور معمول به عنوان پهنای باند طبقه بندی می شوند عبارتند از:

شبکه های خانگی پهن باند دسترسی به یک اتصال به اینترنت پهن باند را از طریق تکنولوژی های شبکه محلی مانند Wi-Fi و اترنت به اشتراک می گذارند. اگر چه هر دو با سرعت بالا عمل می کنند، هیچ یک از این پهنای باند در نظر گرفته نمی شود.

مسائل با پهنای باند

افرادی که در مناطق کم جمعیت و یا توسعه نیافته زندگی می کنند، از دسترسی به اینترنت پهنای باند رنج می برند، زیرا ارائه دهندگان انگیزه مالی بیشتری برای خدمات در مناطق با مشتریان بالقوه نسبتا کمتر دارند. شبکه های پهنای باند شهری که خدمات حمایتی دولتی را به ساکنان ارائه می دهند، در بعضی از مناطق ساخته شده اند، اما این دسترسی محدود است و گزارش شده است که تنش ها با شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات ارائه شده است.

با توجه به زیرساخت های وسیع و مقررات مربوط به صنعت، ساختن شبکه های دسترسی به اینترنت با پهنای باند وسیع می تواند گران باشد. هزینه های زیرساختی بالا برای ارائه دهندگان خدمات برای پایین آوردن قیمت اشتراک خود دشوار است و به طور قابل اعتماد به مشتریان سرعت اتصال آنها را می دهد. در بدترین حالت، کاربران می توانند از هزینه های اضافی اضافی برای به دست آوردن کمک هزینه برنامه ماهانه خود و یا موقت خود را محدود شده است.