راهنمای مرجع مدل OSI

معماری لایه شبکه استاندارد

مدل مرجع باز کردن سیستم ها (OSI) از زمان تصویب آن در سال 1984، یکی از عناصر ضروری طراحی شبکه کامپیوتری بوده است. OSI یک الگو انتزاعی است که چگونه پروتکل ها و تجهیزات شبکه باید با هم ارتباط برقرار کنند (همکاری).

مدل OSI یک استاندارد تکنولوژی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) نگهداری می شود. گرچه فناوری های امروز به طور کامل با استاندارد مطابقت ندارند، این مقاله یک پیشنهادی مفیدی برای مطالعه معماری شبکه می باشد.

OSI مدل پشته

مدل OSI وظیفه پیچیده ارتباطات کامپیوتری به کامپیوتر را، که به طور سنتی به اینترنت متصل است ، تقسیم می کند، به یک سری مراحل به نام لایه ها تقسیم می شود . لایه ها در مدل OSI مرتب شده اند از پایین ترین سطح به بالاترین. با هم، این لایه ها شامل پشته OSI می شوند. پشته شامل هفت لایه در دو گروه است:

لایه های بالا:

لایه های پایین:

لایه های بالا از مدل OSI

OSI برنامه، ارائه و مراحل جلسه ستون را به عنوان لایه های بالا تعیین می کند . به طور کلی، نرم افزار در این لایه ها عملکردهای خاص برنامه مانند قالب بندی داده ها، رمزگذاری و مدیریت اتصال را انجام می دهد.

نمونه هایی از تکنولوژی های سطح بالا در مدل OSI عبارتند از HTTP ، SSL و NFS.

لایه های پایین مدل OSI

لایه های پایینی باقی مانده از مدل OSI، ابتکارات بیشتری از توابع خاص شبکه مانند مسیریابی، آدرس، و کنترل جریان را فراهم می کند. نمونه هایی از تکنولوژی های لایه پایین در مدل OSI عبارتند از TCP ، IP و Ethernet .

مزایای مدل OSI

با جدا کردن ارتباطات شبکه به قطعات کوچکتر منطقی، مدل OSI ساده سازی پروتکل های شبکه را طراحی می کند. مدل OSI برای اطمینان از انواع مختلف تجهیزات (مانند آداپتورهای شبکه، هاب ها و روتر ها ) طراحی شده است، حتی اگر سازندگان مختلف آن را سازگار سازند. برای مثال، یک محصول از یکی از فروشنده های تجهیزات شبکه ای که قابلیت های OSI Layer 2 را اجرا می کند، به احتمال زیاد با محصول OSI Layer 3 دیگر سازنده ارتباط برقرار خواهد کرد، زیرا هر دو فروشندگان از همین مدل پیروی می کنند.

مدل OSI همچنین باعث می شود که طرح های شبکه بیش از حد گسترش یابد زیرا پروتکل های جدید و دیگر خدمات شبکه به راحتی می توانند به یک معماری لایه ای اضافه شوند تا یک واحد یکپارچه.