بازی های PC برای پست 2 بازی ویدیویی

همه سلاح ها، مهمات، حالت خدا، نابودی و بازی های بیشتر پستی 2

اتمام این بازی های ویدئویی پست 2 برای PC . کد پستی 2 دومین در این سری از بازی های ویدئویی تیرانداز اول شخص بوسیله قدم زدن با قیچی است. برای شروع، دکمه ~ یا @ را برای نمایش پنجره کنسول فشار دهید. sissy را برای فعال کردن حالت تقلب وارد کنید، سپس یکی از کدهای تقلب زیر را در پنجره کنسول وارد کنید تا تابع تقلب مربوطه را فعال کنید.

کدهای تقلب