'The Sims 2 Pets' کد های Unlockable

به اشتراک گذاری کد با بازیکنان "The Sims 2 Pets" برای باز کردن آیتم های جدید

حیوانات خانگی می توانند در بسته سیمز 2 حیوانات خانگی مشغول به کار شوند. پول تنها دلیل این است که شما حیوانات خانگی خود را به مشاغل می خواهید، زمانی که یک حیوان خانگی یک تبلیغ تبلیغ می کند، محتوای جدیدی برای حیوانات خانگی باز می شود. محتوای قفل شده شامل رنگ های مختلف خز، یقه ها و نشانه ها است.

شما مجبور نیستید همه موارد خود را هر چند وقت یکبار باز کنید. شما می توانید کدها و کدها را از دوستان خود به اشتراک بگذارید. هر بازشدنی دارای یک کد است که در پنل تنظیمات وارد شده است. فقط چند لحظه برای وارد کردن یک کد طول می کشد

Unlockables: کلاه برای گربه ها

Unlockables: رنگ خز برای گربه ها

Unlockables: علامت گذاری برای گربه ها

Unlockables: کلاه برای سگ ها

Unlockables: خز برای سگ ها

Unlockables: علامت گذاری برای سگ ها