بانک اطلاعات نمونه Microsoft Access 2007

داده های جغرافیایی - کشورها، شهرها و استان ها

این پایگاه داده نمونه ی مایکروسافت دسترسی به جدول های حاوی اطلاعات در کشورهای، شهرهای و استان های جهان را فراهم می کند. این برای نشان دادن نمونه هایی برای تعدادی از مقالات در مورد سایت های پایگاه داده استفاده شده است و نمونه خوبی برای دانش آموزان، حرفه ای ها و دیگرانی است که مایکروسافت را یاد می گیرند.

جداول پایگاه داده

پایگاه داده شامل سه جدول است. جدول کشور شامل موارد زیر است:

جدول شهر حاوی زمینه های زیر است:

جدول استان شامل زمینه های زیر است:

روابط جدول

روابط جدولی که در بالا توضیح داده شده در نمودار دیاگرام نشان داده شده در این صفحه نشان داده شده است.

دانلود پایگاه داده

پایگاه داده به عنوان یک دانلود رایگان در این لینک در دسترس است: MONDIAL.accdb. این فایل در فرمت Microsoft Access 2007 ACCDB ذخیره می شود .

سپاسگزاریها

اطلاعات موجود در این پایگاه داده از طریق پروژه MONDIAL با مجوز گرفته شده است.