ببینید کدام گروه مخاطب متعلق به Mac OS X Mail است

اگر شما تعدادی از گروه ها را در Mac OS X Mail تنظیم کرده اید، شاید حتی گروه های هوشمند، شاید بخواهید بدانید که کدام گروه ها به چه کسی تعلق دارند. دفترچه آدرس مک OS X یک روش زرق و برق دار برای گفتن به شما است.

ببینید کدام گروه مخاطب متعلق به Mac OS X Mail است

برای پیدا کردن که کدام یک از آدرس های کتاب آدرس متعلق به:

هر گروهی که مخاطب عضو است، در ستون گروه در زرد روشن است.