جنگ ستارگان: تقلب Force Unleashed - PS3

رمزهای بازی، کد و اسرار برای جنگ ستارگان: Force Unleashed در PS3

کد تقلب زیر برای بازی Star Wars: The Force Unleashed، بازی ویدیویی Action-adventure LucasArts در کنسول بازی ویدیویی PlayStation 3 در دسترس است. برای استفاده از این بازی ها، شما باید اولین ماموریت را تکمیل کنید و Rogue Shadow را باز کنید. سپس شما می توانید گزینه وارد کردن کد را از داخل منوی Extras بازی باز کنید. رمزهای بازی در این منو به عنوان رمز عبور وارد می شوند.

کدهای تقلب

باز کردن تمام لباس ها
کد تقلب: SOHNDANN

حداکثر ستاره های پرتاب کننده نور
کد تقلب: ADEGAN

تمام نیروهای نیرو در حداکثر
کد تقلب: KATARN

حداکثر رتبه های نیروی فشار
کد تقلب: EXARKUN

حداکثر رتبه های نیروی بازدارنده
کد تقلب: DATHOMIR

خسارت نوردهی تقویت شده
کد تقلب: LIGHTSABER

تمام کریستال های چراغ دار
کد تقلب: HURRIKANE
توجه ویژه: استفاده از این کد تمام Holocrons مربوط به چراغ های بر روی فایل بازی ذخیره شده فعلی را حذف می کند.

تمام نوشته های بانک اطلاعاتی
کد تقلب: OSSUS

همه استعدادها
کد تقلب: JOCASTA

همه کامبوج ها
کد تقلب: MOLDYCROW

دسته کوچک موسیقی جاز - Lightsaber Impale
کد تقلب: BRUTALSTAB

دسته کوچک موسیقی جاز - Sith Saber Slash
کد تقلب: دارگان

دسته کوچک موسیقی جاز - حمله هوایی
کد تقلب: EETHKOTH

دسته کوچک موسیقی جاز - Sabre Sling
کد تقلب: KITFISTO

دسته کوچک موسیقی جاز - Sith Saber Flurry
کد تقلب: LUMIYA

دسته کوچک موسیقی جاز - رعد و برق بمب
کد تقلب: MASSASSI

دسته کوچک موسیقی جاز - Sabre Slam
کد تقلب: PLOKOON

دسته کوچک موسیقی جاز - نارنجک رعد و برق
کد تقلب: RAGNOS

دسته کوچک موسیقی جاز - Sith Saber پرتاب
کد تقلب: SAZEN

دسته کوچک موسیقی جاز - قمار هوایی
کد تقلب: VENTRESS

دسته کوچک موسیقی جاز - انفجار هوایی
کد تقلب: YADDLE

ترس و واهمه
کد تقلب: VICEROY

امپراتور پالپاتین
کد تقلب: MASTERMIND

عمومی رحم کوتا
کد تقلب: MANDALORE

عمومی رحم کوتا (مستی)
کد تقلب: HARDBOILED

جادو ماجراجویی
کد تقلب: HOLOCRON

ردیابی رسمی جدی
کد تقلب: DANTOOINE

Kashyyk Stormtrooper
کد تقلب: TK421GREEN

رنت کنتو
کد تقلب: WOOKIEE

پروکسی
کد تقلب: PROTOTYPE

Score Stormtrooper
کد تقلب: FERRAL

سایه طوفان
کد تقلب: BLACKHOLE

زره Sith Stalker
کد تقلب: KORRIBAN

Stormtrooper
کد تقلب: TK421WHITE

فرمانده Stormtrooper
کد تقلب: TK421BLUE

سطوح آینه
کد تقلب: MINDTRICK

مطمئن شوید که جنگ ستارگان را بررسی کنید: کدهای Force Unleashed برای ایکس باکس 360 .