دسترسی به حساب ایمیل یاهو خود را با برنامه ایمیل خود با استفاده از IMAP

ارسال و دریافت ایمیل یاهو از دستگاه تلفن همراه خود

دریافت تمام ایمیل شما در یک مکان - یعنی دسکتاپ یا تلفن همراه - راحت است. اگر ترجیح می دهید ایمیل های ایمیل یاهو خود را با استفاده از یک برنامه یا برنامه دیگر ایمیل ارسال و دریافت کنید، ابتدا باید تنظیمات IMAP را برای حساب ایمیل یاهو خود در آن برنامه یا مشتری ایمیل انجام دهید. یاهو IMAP دسترسی به حساب ایمیل یاهو خود را برای دستگاه های تلفن همراه و برنامه های ایمیل در دسکتاپ فراهم می کند.

دسترسی به همه ایمیلهای خود را در یک مکان

پس از وارد کردن تنظیمات یاهو IMAP و SMTP در قسمت تنظیمات ارائه دهنده ایمیل که ترجیح می دهید از آن استفاده کنید، می توانید از برنامه ایمیل خاص خود مانند Gmail یا Outlook یا Mozilla Thunderbird برای مثال یا برنامه ای که در دستگاه تلفن همراه خود دریافت می کنید استفاده کنید. پیام های خود را با آدرس ایمیل یاهو خود بفرستید علاوه بر دسترسی به حساب کاربری در وب از طریق مرورگر. تنظیمات IMAP اطمینان حاصل می کند که شما می توانید در تمام پوشه های یاهو خود در هر دو برنامه ایمیل و مرورگر به ایمیل دسترسی داشته باشید.

دسترسی به حساب ایمیل یاهو خود را با برنامه ایمیل خود با استفاده از IMAP

برای دسترسی به ایمیل یاهو بصورت یکپارچه در یک برنامه ایمیل، این تنظیمات را وارد کنید:

دسترسی به حساب ایمیل یاهو خود را با برنامه ایمیل خود با استفاده از POP

به عنوان یک جایگزین برای دسترسی IMAP، دانلود ساده برای پیام های جدید نیز برای یاهو ایمیل با استفاده از تنظیمات POP در دسترس است.