مثال استفاده از فرمان rm Linux

آموزش مقدماتی

دستور "rm" برای پاک کردن یک فایل یا پوشه (پوشه) استفاده می شود. نام فرمان "rm" از "حذف" مشتق شده است.

برای حذف فایل "accounts.txt" در پوشه فعلی که می خواهید تایپ کنید

rm accounts.txt rm -r موارد

برای حذف یک فایل که در پوشه فعلی نیست، می توانید مسیر کامل را مشخص کنید. مثلا،

rm / home / jdoe / cases / info

شما می توانید انتخابی یک زیر مجموعه از فایل ها را با استفاده از شخصیت های علامت گذاری شده "*" حذف کنید. مثلا،

rm * .txt

قبل از استفاده از "rm" فکر کنید. سیستم ممکن است بلافاصله فایل های مشخص شده را حذف کند بدون این که شما بتوانید تأیید کنید. و "هیچ زباله ای" وجود ندارد که شما می توانید به بازیابی موارد حذف شده بروید.