مشکلات Olympus Mirrorless دوربین

دریافت یک پیام خطا در Olympus شما؟ این نکات را امتحان کنید

اگر مشکلی با دوربین لنز قابل تعویض دیجیتال Olympus شما (ILC) دارید، ممکن است یک پیام خطا را مشاهده کنید. حتی اگر برای دیدن یک پیام خطا ناامید کننده باشد، حداقل پیغام خطا به عنوان یک مسئله مطرح می شود.

با پیام خطا روی صفحه نمایش، از این نکات برای حل مشکل با دوربین Olympus بدون درخشش مانند مدل های Olympus PEN استفاده کنید. ILC بدون درخشند مانند دوربین DSLR است که در آن لنزهای دوربین را می توان از بدن دوربین تغییر داد. با این حال، ILC بدون آینه هیچ آینه ای برای هدایت نمایش صحنه به یک منظره یاب نوری نیست. ILC بدون آینه کاملا دیجیتال است، از جمله یک منظره یاب دیجیتال.)