نحوه ایجاد امضای ایمیل در AIM Mail یا AOL Mail

((امضای انتهای ایمیل مطمئنا مهمترین بخش آن نیست، اما جای مناسب برای نام کامل شما، اطلاعات تماس و نقل قول ضعیف است. همچنین برای هر بار که به شما ارسال می کنید، خودتان را به بازار معرفی کنید. ایمیل. امضای بخش کاملی از هر پیام در AIM Mail و AOL Mail است.

در AOL، شما می توانید تا پنج امضا ایجاد کنید. پس از اینکه AIM Mail یا AOL Mail را یک بار تنظیم کردید، به طور خودکار به انتهای ایمیل (یا درست قبل از متن نقل شده در پاسخها) هر ایمیلی که نوشتید اضافه می شود. شما می توانید آن را با انتخاب متن حذف کنید.

امضای ایمیل را در AIM Mail یا AOL Mail ایجاد کنید

برای تنظیم یک امضا جدید در AIM Mail یا AOL Mail در وب:

نکاتی برای امضای ایمیل

هنگام تنظیم یک امضای ایمیل جدید چندین چیز در ذهن داشته باشید. به غیر از نام، عنوان و اطلاعات تماس شما: