نحوه ارسال ایمیل با یاهو ایمیل

اگر فردی مناسب برای ادارۀ ایمیل نیستید، آن را بفرستید

برای ایمیل و کارهای شخصی شما در صندوق پستی یاهو ایمیل شما چندان طول نخواهد کشید، مگر اینکه به سرعت به آنها عمل کنید. بهتر است بلافاصله پاسخ دهید اگر بتوانید پیام های ناخواسته را حذف کنید. با این حال، گاهی اوقات شما پیامی را در حساب کاربری یاهو خود دریافت می کنید که می خواهید با آن بلافاصله مقابله کنید، اما شما بهترین فردی نیستید که انجام آنچه لازم است. شاید قبل از اینکه بتوانید روی آن عمل کنید، از شخص دیگری نیاز به اطلاعات دارید. شاید فقط می خواهید اطلاعات جالب را به اشتراک بگذارید.

آسان برای ارسال یک ایمیل برای هدایت یک درخواست به شخص یا افراد مناسب، برای به اشتراک گذاشتن یک جزییات جالب، یا کپی کردن پیام ها به یک حساب ایمیل دیگر در یاهو میل است. شما می توانید تنها بخش متن ایمیل را ارسال کنید و یا شامل تمام عناصر و تصاویر متن غنی شوید .

ارسال ایمیل با ایمیل یاهو

برای ارسال یک پیام ایمیل در یاهو ایمیل:

اگر ایمیل یک یا چند بار قبل از رسیدن به شما ارسال شده باشد، قبل از فرستادن آن خودتان، آن را پاک کنید. حذف هر گیرنده که نیازی به دریافت ایمیل فرستاده شده خود را ندارد و مطالب نقل قول غیرقابل کپی را از قسمت ایمیل حذف می کند.