نحوه تنظیم ایمیل اهدای خروجی (SMTP) در هر مشتری ایمیل

ارسال و باز کردن

نامه AIM

AIM برای AOL Instant Messenger است که سرویس پیام رسانی فوری AOL است. هنگامی که دسترسی بی نظیر و کاربردی یک حساب ایمیل AIM را در سرویس ایمیل خود از طریق IMAP تجربه کرده اید ، مطمئن هستم که می خواهید ایمیل را نیز ارسال کنید. خوشبختانه این کار از طریق SMTP سرور AIM Mail آسان است.

اگر از طریق AIM Mail از طریق ایمیل ارسال کنید، کپی پیام های خروجی خود به صورت خودکار در پوشه ارسال شده قرار می گیرد.

تنظیم ایمیل اهدای خروجی (SMTP) در هر مشتری ایمیل

برای راه اندازی ارسال AIM ایمیل از طریق SMTP در هر مشتری ایمیل:

باز کردن AIM نامه

اگر چیزی را که مایلید ارسال نکنید، می توانید آن را با استفاده از دسترسی به وب AIM Mail، دوباره امتحان کنید.